Foredrag

Fædre og forældreskab

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til, hvilken arv ønsker man at give videre til sine egne børn? 

Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei i bogen Fædre, hvori han gennem fem fædres personlige beretninger tegner et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark. 

Ved at stille skarpt på de medvirkendes udviklingshistorier, fortæller Aydin Soei i dette oplæg en universel historie om arv, miljø, drømme, og forældreskabets betydning, når det handler om børns chancer i livet.

Fortællingerne illustrerer forskelle i opdragelse mellem forskellige generationer – og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod – og giver samtidig et indblik i forestillinger om køn, børn og ligestilling. 

De medvirkende i bogen er Nagieb Khaja (journalist, forfatter og dokumentarist), Janus Bakrawi (skuespiller og coach), Asim Latif (leder af ‘Baba - fordi far er vigtig’), Tarek Ziad Hussein (jurist, forfatter og debattør) og Niddal El-Jabri (stifter og direktør i den minoritetspolitiske organisation Mino Danmark).

Oplægget stiller skarpt på de medvirkendes elementært spændende historier, men for fagfolk der arbejder med børn og unge kan foredraget skræddersys til i højere grad at omhandle forældreskabets betydning i forhold til uddannelse, kriminalitet og oplevelsen af mod- og medborgerskab. 

Antiskolekultur og koder i uddannelsessystemet

 Hvorfor bliver især drengene tabt i folkeskolen, og hvordan vender vi den antiskolekultur, der særlig opstår på indvandrerrige skoler i de større byer og i de af landdistrikterne, hvor arbejdspladserne og middelklassen er forsvundet? Og hvorfor kæmper særligt mange unge fra uddannelsesfremmede familier med at knække koderne for, hvad der forventes af dem i både grundskolen og på ungdomsuddannelser mv.?

I dette foredrag inddrager Aydin Soei både interviews og forskning og deler sin egen skolehistorie som en af dem, der kæmpede med at følge med og bryde koderne i skole- og uddannelsessystemet.

Risikoen for at havne i bunden af samfundet er større end nogensinde, hvis man går i stå efter grundskolen. I oplægget giver Aydin imidlertid bud på, hvordan vi kan øge de unges uddannelseschancer med bedre forældreinddragelse og rådgivning, deltagelse i sunde fællesskaber og ved at stille mere positive, retvisende forventninger.

Risikoadfærd og holdninger til skole og uddannelse i “ghettoen”

 "Huller i Danmarkskortet" og “parallelsamfund”, der er kendetegnet ved "lovløse tilstande”. Sådan er den danske “ghetto” gang på gang blevet portrætteret på Christiansborg. 

Men hvordan ser det egentlig ud med risikoadfærd, fritidsliv, skole og uddannelse, når det handler om børn og unge i udsatte områder? Og er vores forventninger retvisende til de unge i landets gamle arbejderkvarterer?  

I dette foredrag gennemgår Aydin Soei perspektiverne i nogle af de undersøgelser, han har været med til at udarbejde, hvori han sammenligner den faktiske adfærd blandt børn og unge i udsatte områder med de antagelser og forventninger, som gør sig gældende blandt både de voksne og de unge selv.

Soei har bl.a. sammen med professor Flemming Balvig og lektor Lars Holmberg i “Tingbjergundersøgelsen” for første gang herhjemme undersøgt kløften mellem faktisk adfærd og antagelser om børn og unge i et område, der befinder sig på statens ghettoliste.

Han er i skrivende stund involveret i flere undersøgelser, der ydermere dykker ned i fritidsliv, gadeorienteret adfærd og oplevelsen af støtte og forventninger fra omgivelserne, når det handler om unge i udsatte områder.

I oplægget fokuserer han bl.a. på, om man kan påvirke børn og unge i en mere en positiv retning ved at stille mere retvisende forventninger og ved at indlemme dem i positive fællesskaber.

Derudover giver han et indblik i konsekvenserne ved den danske ghettopolitik og oplevelsen af modborgerskab blandt beboere i udsatte områder.

Forsoning – Fortælling om en familie

 Foredraget er baseret på Aydin Soeis biografiske bog ”Forsoning – Fortælling om en familie”. 

Aydin fortæller om flugten fra Iran til Danmark, opvæksten på den københavnske vestegn, ballademageridentiteten i skolen, og det drab hans far endte med at begå, som fik ham udvist af Danmark.

Undervejs inddrager forfatteren nogle af sine erfaringer fra halvandet årtis arbejde med udsatte børn og unge og deres familier. Der er nemlig et stort sammenfald mellem Aydin Soens egen biografi og hans øvrige bøger om henholdvis unge fra udsatte boligområder og forældreskab.  

Foredraget kan for fagfolk skræddersys, så der er særligt fokus på integration af nyankomne flygtninge og indvandrere, på forældreskab eller på efterkommere og risikofaktorer i forhold til kriminalitet og manglende uddannelse. 

Fra modborgerskab til medborgerskab

Aydin Soei er formentlig den sociolog i Danmark, der har beskæftiget sig mest indgående med unge i områder, der jævnligt stemples som “ghettoer” i den offentlige debat. 

I dette oplæg giver han bl.a. sine bud på, hvordan vi vender unge mænds oplevelse af modborgerskab til medborgerskab? Og hvordan vi kan arbejde for, at unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund ikke udvikler sig til vor tids pjalteproletariat. 

I bogen “Vrede unge mænd”  introducerede Soei begrebet modborgerskab, og et årti senere geninterviewede han til bogen “Omar - og de andre” en række af de unge, han tidligere har talt med. Side om side med nye stemmer giver de et indblik i udviklingen i landets udsatte områder på godt og ondt. 

Nogle har været bandekriminelle og Syrienkrigere, mens andre har valgt en anden vej og i dag forsøger at gøre en positiv forskel for ‘lillebrorgenerationen’ i deres barndomskvarterer. En enkelt, Omar el-Hussein, opgav helt at være en del af samfundet, da han i 2015 dræbte to uskyldige mænd i terrorangrebet ved Krudttønden og den jødiske synagoge i København. 

Oplægget giver et bredere indblik i udviklingen i udsatte områder og i uddannelses- og kriminalitetsmønstre kan også drejes hen imod den mest risikoprægede del af ungdommen, der opfører sig som modborgere i bander og/eller i militante, ekstreme fællesskaber.

Ordstyre / Moderator

Aydin Soei har stor erfaring i at styre debatter og kan desuden hjælpe jer med at binde længere dagsarrangementer sammen.

Med kombinationen af både faglig viden og omfattende interviewerfaring udmærker han sig i at kunne stille de rigtige spørgsmål og skabe en levende og saglig debat i selskab med panel, foredragsholdere og publikum.

Aydin været ordstyrer i alt fra debatter om det gode børneliv, bandeproblematikker og kriminalitetsforebyggelse til litteratur og EU-politik, og han markerer sig som en vidende, humoristisk og velforberedt moderator.

Medborgerskab, tillid og strukturel racisme i et multietnisk Danmark

Vi ser i stigende grad fremvæksten af en ung etnisk middelklasse, der er højere uddannet og kræver at blive mødt med anerkendelse og respekt i langt større grad, end tilfældet var blandt den første generation af indvandrere og flygtninge. Den unge generation kræver bl.a. et opgør med diskrimination og strukturel racisme.

Hvordan oplever etniske minoriteter racisme og diskrimination i hverdagen, og hvilke konsekvenser har det for oplevelsen af medborgerskab i et stadig mere multietnisk Danmark? Og hvordan ser det ud med den sociale integration og det høje tillidsniveau borgerne imellem i et Danmark, der bliver stadig mere multietnisk?

I dette oplæg kortlægger Aydin Soei betingelserne for medborgerskabet i dag, hvordan strukturel racisme kommer til udtryk på arbejdsmarkedet, i boligpolitikken, i medierne og på Christiansborg.  

Aydin Soei tager udgangspunkt i egne bøger og interviews, men også i hans mangeårige virke i foreningen Ansvarlig Presse, som han har været medstifter af. Foreningen har siden midten af nullerne afholdt mere end 500 workshops i indvandrerrige skoleklasser og har fået udarbejdet de to hidtil største undersøgelser af repræsentationen af etniske minoriteter i danske nyhedsmedier.